Privacy policy

Privacybeleid

Welke gegevens slagen wij op?

De gegevens die u achterlaat in ons contactformulier of de klantgegevens die u invult bij het maken van een bestelling.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf en onze website.

Contactgegevens die u achterlaat (bv. bij een offerte aanvraag) worden niet langer bewaard dan nodig.

U kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt: SSL for data transport.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht:

op informatie en inzage van uw gegevens;
op verbetering van persoonsgegevens;
op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
op beperking van de verwerking;
van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van Marketing, Achterstenhoek 9 , 2275 Lille , België of via info@grooming-products.com en/of 0032 (0)3 293 92 16.

Webshop powered by Marcando